רוחניות הוליסטית

סדנא לניהול כעסים

מועד פתיחה: יום א' בשבוע
תוכן: נלמד לזהות את הסיבות לכעסים שמציפים אותנו ומעכירים את היחסים עם הזולת.
נכיר טכניקות לשחרר את הכעסים מחיינו.
נלמד לנהל תקשורת חיובית ומחברת.
נחווה אורך חיים חדש ללא כעסים ו"עצבים"
סה"כ 6 מפגשים כל מפגש שעתיים
עלות הסדנה 440 שח'

אלפא

אלפא מחברים אותך ליסודות בטבע
סדנא לחיבור האדם על פי שמו ליסודות בטבע: אדמה, מים,
אויר ואש .
משך הסדנא: 8 מפגשים מרתקים המשלבים רוח וגוף תוך לימוד מקיף
בנושא נפש בריאה בגוף בריא ולימוד משונן המשלב איזון מושלם ביסודות אצל כל אדם באשר הוא מתנהל על פי שמו.
ב"אלפא "נחווה מפגש מיוחד בין הנר''ן =הנפש,הרוח,הנשמה ביחס לגוף .
נמריא וננחת תוך עליה וירידה בנשמה הרוחנית והנפש הגשמית.
והכי חשוב נעמוד על תיקוננו ונבין את מהוות הווית שמנו ויעודנו בעולם זה .
פתיחת הסדנא: יום ב'בשבוע
מועד בדבר הרצאת מבוא יצויין בלוח האירועים באתר!
סמלים ביהדות
-------------------
מגן הדוד השמימי בעת ליקוי הלבנה - כך הוא יראה מישראל
הכוכבים המשתתפים: במשולש הראשון - שמש (בעקרב), מארס (בדגים), סטורן (בסרטן); במשולש השני - ירח (בשור), יופיטר (בבתולה), כירון (בגדי)
(השרטוט משקף נקודת מבט גאוצנטרית והוא אינו מייצג את הגדלים הנכונים של גרמי השמיים והמרחקים ביניהם)

צופן הסמלים הקדמוני יהודי

צופן הסמלים הקדמוני יהודי סדנא מרתקת בסוד הסמלים ביהדות כצופן חיים המהווה "ארגז כלים" לחיים בריאים ונכונים יותר.
סה''כ 3 מפגשים:בין הנושאים הנלמדים בהצגה דרמית של כל הסמלים
מפגש ראשון :סוד "גן העדן"
מפגש שני:סוד ה"מנורה"שבעת הקנים ותשעת הקנים.
מפגש שלישי :סוד ה"מגן דוד" ו"חותם שלמה"
הרצאות מבוא בנושא : יום ו' בשבוע בין השעות 9:00 והילך.
עלות הקורס:לאחר סיבסוד 345שח'(כל מפגש שעתיים,כולל כיבוד קל )

סוד שם האדם -הקוד הגנטי הרוחני

סוד שם האדם -הקוד הגנטי הרוחני הצעד הראשון ברוחניות מתחיל בהשגת ההבנה של "שם האדם"מיתוך הכרה עצמית ש"טוב שם טוב משמן טוב.."אך הקוד הגנטי יכול להוביל אותך לשינוי מיידי עם קבלת התת מודע של חיבור האדם ליסודות בטבע תוך מזיגה מלאה לקוסמוס והשלמה עצמית מלאה.
הינכם מוזמנים לסדנה נפלאה בת 7 מיפגשים ,השוברת סטיגמה אנושית מובהקת בענין ה"צופן האנושי" הקהל מוזמן! להרצאת מבוא :כל יום ג' בין השעות:17:00-19:00 . נא לתאם מראש מס' מקומות מוגבל.
עלות כניסה 25שח' כולל כיבוד קל ותה צמחים.

נפש האדם על פי הרמב''ם

נפש האדם על פי הרמב''ם תורת הנפש
האדם תופס מקום מיוחד ביקום שמתחת לגלגל הירח, באשר הוא הנברא בעל התודעה המפותחת ביותר. בתור שכזה בורא העולם הטיל עליו משימה המחייבת אותו כל ימי חלדו. כמו כל הגופים גם האדם מורכב חומר וצורה. לצורת האדם תכונות ייחודיות באשר היא זו ששמעניקה לו את מעמדו הבכיר בלבושה בתור נפש האדם.
נפש האדם היא צורתו
בהלכות יסודי התורה (ד:ח) רבנו מציין את מיקומו של הנפש בגופים החיים המורכבים מחומר וצורה: "נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל". הגוף הוא החומר שאליו מצטרפת הצורה הזאת, "לפיכך כשייפרד הגולם, שהוא מחובר מן היסודות, ותאבד הנשמה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה".
אין לראות את נפש האדם כיחידה אחת, אלא היא בעלת שלשה רבדים (שם):
א. "נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד" - היא הנפש הצמחית (vegetative)
ב. "נפש ... מרגיש ומהרהר" - הנפש המרגישה (sensitive)
ג. "הדעה" - הנפש השכלית (intellective)
בהתאם לחלוקה הזאת רבנו קובע כי כל רובד הנו "צורת" הרובד שמתחתיו, זאת אומרת ש"הדעה" היא צורת "הנפש המרגישה". ובדומה, "הנפש המרגישה" היא צורת "הנפש הצמחית". הנפש הצמחית עם גולם הצמחי הם מהווים את הגולם של בעל החיים. דברים דומים רבנו כתב ב"הקדמה למסכת אבות" (שמנה פרקים א) "זאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה - היא כחומר, והשכל - לה צורה".
קיימת הבחנה נוספת ביחס לדעה או לנפש השכלית עצמה, באשר היא גם הכלי שבאמצעותו האדם רוכש את הדעת, וגם הדעת הנרכשת עצמה - המושכלות. הנפש השכלית הנמצאת באדם בשעת לידתו הנו אחד מכוחות הנפש שאף הוא נפסד בהפסד הגוף. אבל היא אינה אלא מכשיר המאפשר לבעליו להשיג את המושכלות. אם האדם משתמש בכלי או במכשיר ומשיג את המושכלות, הדעת הזאת, היינו מכלול המושכלות שהושגו, יוצאת מן הכוח אל הפועל וקונה לעצמה מציאות עצמאית המתמידה ועומדת לעולם. למכלול הזה רבנו התכוון במלותיו "והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו".
מיקומה של צורת האדם בהירארכית הצורות הוא מתחת לזה של הגוף החמישי - הגלגלים - ומעל לזה של בעלי החיים. הגלגלים מורכבים מחומר וצורה שאינם נפסדים ושיש להם קיום נצחי. צורת הגלגלים כוללת "נפש ודעה והשכל" אשר "חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם". נפש האדם קונה את נצחיותה, וחיה חיים נצחיים כשאר "השכלים הנבדלים", כאשר היא מתמלאת באותו תוכן שיש לנפשות הגלגלים מעצם ברייתן, קרי: כאשר היא משיגה את ה'. נפש אדם שאינה ממלאת את ייעודה הרי היא כנפש בעלי החיים והיא נפסדת עם הגוף.
מעלה מיוחדת יש לנפש האדם אשר משגת את המושכלות. בהיפרדה מן הגוף עם מות האדם היא נשארת צורה טהורה כמלאכים אשר נמצאים מעל הגוף החמישי בהירארכיה של הצורות. ברם, לגבי חיי הנצח של נפש האדם אין דינה של הנפש השכלית - הכלי הרוכש את המושכלות - שווה לדינה של הדעת הנרכשת - המושכלות - באשר רק זו האחרונה זוכה לחיי נצח ואילו הנפש השכלית כלה עם הגוף המת.
התפתחות חיי נפש האדם
להלן נסקור את דעות הפילוסופים היווניים והערביים שקדמו לרבנו בנושא הנ"ל.
ההשקפה שלנפש האדם יש חיים משלה, ללא תלות בגוף בו היא שוכנת, ושהיא מוסיפה לחיות אחרי מיתת הגוף, כבר מצויה בראשית הפילוסופיה היוונית. פיתגורס גרס את קיומו של גלגול נשמות, זאת אומרת כי נפש אחת יכולה לשכון בגופים שונים בזמנים שונים, באשר אין קשר אורגני בין הנפש לגוף. לדעת אפלטון הנפש קיימת עוד קודם כניסתו לתוך הגוף, ובנוסף יש להבחין בין החלק החולף של הנפש לבין חלק אחר שבה, שהוא בן אלמוות. לטענתו החלק האחרון הוא פעלו הישיר של א-להים. המוות הוא בעיקר היפרדותם של שני דברים - הנפש והגוף - זה מזה.
אריסטו מבחין בין הנפש ((psyche ובין השכל. הנפש היא הצורה או המהות של הגוף, ההופך את הגוף לאורגני וחי. רבנו מכנה את הנפש הזאת "נשמה". הגוף והנפש קשורים זה בזה אורגנית וקיימים רק בצירוף זה, לפיכך קיום הגוף הוא הכרחי בשביל קיום הנפש. הנפש מתהווית יחד עם הגוף שאליו היא משתייכת, והיא כלה יחד אתו. לדברי אריסטו השכל הוא אותו חלק של הנפש שעל ידו היא יודעת ומבינה. מאחר שהשכל תופס את העולם הרוחני, הוא עצמו חלק של עולם רוחני זה. במשך חיי האדם, קשור השכל ביתר התפקודים של נפש-האדם, אך על ידי המוות הוא משתחרר מזיקתו להם - ולפי דברי אריסטו: "והוא לבדו מסוגל להיפרד מן הגוף כמו שנפרד דבר נצחי מן החולף". השכל הוא היסוד הא-להי, העל-ארצי, שבחיים. הוא אמנם קשור באורגניזם אך אין קיומו של הראשון מותנה בזה של האחרון: השכל נצחי וקיים גם כשהגוף מתפורר. השכל נכנס מן החוץ אל העובר ונפרד מן הגוף בשעת המוות, ואין בו זיכרון מן הדברים שהיו.
הדיונים שהתפתחו בעקבותיהם של הוגים אלה בנושא הנפש נסבים מסביב לשתי תפיסות אלו: התפיסה האפלטונית שלפיה יש לנפש היסטוריה עצמית, בלתי תלויה בגוף, והחיים עלי אדמות אינם לגביה אלא אפיזודה חולפת בלבד; ותפיסתו של אריסטו שלפיה הנפש והגוף חיים יחד ומתים יחד, ואילו השכל, לאחר שהשתכלל במשך חיי האדם, הוא ממשיך חיים עצמיים אחרי מות האדם והיפרדו מגופו.

בימי הביניים ניסו פילוסופים דתיים, שהלכו בעקבות אריסטו, לסגל לשיטותיהם הפילוסופיות את תורת השארות הנפש שהייתה מקובלת בדת, ולפשר בינה לבין הגישה הפילוסופית. התפיסה הדתית של השארות הנפש מבוססת על עקרון הגמול, המתנה השארות הנפש במעשי האדם. בניגוד להשקפת אריסטו, שרק השכל הנקנה בן-אלמוות, מיוחס אלמוות לנפש החושבת על ידי האריסטוטלים המוסלמים (אבן סינא) והיהודים (אברהם אבן דאוד). בכך הושגה פשרה בין האמונה הדתית לבין הגישה הפילוסופית בעניין השארות הנפש. הרי תורת הגמול לא יכולה להסתפק בהשארות עצם שאיננו מזוהה עם בעלו, כגון שכל נקנה המופשט מכל השתייכות אישית אל הקונה. לתורת הגמול הכרחי קיומו של עצם אשר מחד הנו בעל קיום נצחי אולם מאידך הוא גם ניתן לשיוך אינדיבידואלי.

בניגוד לתפיסתו של אבן סינא, אבן רושד סובר כי לכל המין האנושי יש נפש משותפת אחת. לפי זה אין אלא מחשבה אחת, על-אישית, שאינה מתגלית באישים היחידים אלא במידה שבני האדם הפרטיים נוטלים חלק בה בצורות שונות, הכל לפי כשרם המיוחד. תורתו של אבן רושד גורסת, שבשעת המוות חוזרת הנפש אל הא-לוהים וכאילו נספגת לתוכו, בדומה לטיפת מים המתבטלת באוקיינוס. הייחודיות של הפרט אינה נשמרת בהשארות הנפש.

מדברי רבנו במורה הנבוכים משמע לכאורה כי הוא הולך בעקבות אבן רושד. בהלכות יסודי התורה (ד:ט) רבנו מרצה את תורת השארות הנפש שלו באופן מפורש:
אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם, ואינה מכוח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מאת ה' מן השמים היא. לפיכך כשייפרד הגולם, שהוא מחובר מן היסודות, ותאבד הנשמה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיכרת הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת הדעות הפרודות מן הגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי עולמים.
מרכיבי האדם הנפסדים עם מותו הם הגוף המורכב מארבעת היסודות והנשמה שהיא הרוח החיוני או כפי שמכונה במורה הנבוכים (א:ע) "הרוח ההווה". החלק הנשאר מנפש האדם הוא "צורת הנפש" או ה"דעת" שהיא "הדבר שהושג בפועל" (שם).
על כך רבנו מוסיף ש"הנפשות הנשארות אינן גופים" וכך הוא מסיק כי הנשמות בהיפרדם מהגוף לאחר מות האדם, חוזרות ומתאחדות ליחידת הנפשות האחת:
ואשר צריך אתה לדעת כי הדברים הללו הנבדלים [נפרדים מגשמות, מונק], כלומר אשר אינן גופים ולא כוח בגוף אלא הם שכלים, לא יצטייר בהם ריבוי כלל ולא בשום אופן, אלא אם כן היו זה סיבת מציאותו של זה, שאז יהיה הבדל במה שזה עִלה וזה עלול. ואין הדבר הנשאר מראובן לא עלה ולא עלול לנשאר משמעון, ולפיכך יהיה הכל אחד במספר.
בכך מסתכמת תורת השארות הנפש של רבנו על פי גישתו הפילוסופית.

אחד העם מסכם את שיטת רבנו באופן זה:
הציב הרמב"ם גבולות לתוכן ההשגה ואופן ההשגה, אשר על ידה יגיע האדם ל"שכל הנקנה". אם אנו אומרים שהשכל יוצא אל הפועל ונעשה מצוי נצחי על ידי השכילו את המושכלות והתאחדו עימהם לעצם אחד, הנה בהכרח שהמושכלות עצמם יהיה תכנם דברים הנמצאים בפועל ומציאותם היא נצחית. כי איך אפשר שייברא דבר נמצא בפועל וקיים לנצח על ידי השגת דבר שהוא עצמו אינו נמצא בפועל או שמציאותו אינה נצחית? ואיזו הם המושכלות שהשגתם מוציאה את השכל אל הפועל? אלו שתכנם הוא המציאות האמיתית והנצחית. המציאות הזאת כוללת:
א. הצורות המיניות של כל הנמצאים בעולם השפל, שהן "מתמידות ועומדות";
ב. הגרמים השמימיים, שעם היותם מורכבים מחומר וצורה, הם קיימים לעולם ("היסוד החמישי");
ג. הצורות הנפרדות מחומר (הא-ל והשכלים הנבדלים או המלאכים).
כל זה הוא ביחס לתוכן ההשגה. אבל גם ביחס לאופן ההשגה יש כאן הגבלה רבת ערך מאוד הנובעת מעצם הרעיון והיא: שתהא ההשגה באה לאדם על ידי פעולת השכל עצמו, כלומר שישיג האדם אמיתות המציאות על פי מופתי השכל, ולא שתהא האמת מקובלת בידו מאחרים בתור אמונה בלבד. כי באופן האחרון הרי אין ההשגה אלא דבר חיצוני, שהשכל לא השתתף בו בפועל. ותחסר אפוא אחדות השכל עם המושכל, שהיא זו המוציאה את השכל אל הפועל.
אף על פי שלא מצאנו ביטוי מפורש לשיטת אחד העם בדברי רבנו, הדברים מתקבלים על הדעת. לא מסתבר שלצורת הנפש של ההוגה בהנדסה אנליטית תהיה קיום נצחי כמו שלא מסתבר שצורת נפשו של מי שלא טרח להשיג את המושכלות תזכה לקיום נצחי כמו זו של ההוגה בנושאים תיאולוגיים במשך כל ימי חייו.

סדנא להכרת "כוחות הנפש"

סדנא להכרת "כוחות הנפש" סודות הנפש וריפוי רוחני
מטרת הסדנא לתת ידיעה מקיפה על כל כוחות הנפש ולברר כיצד להתייחס אל הכוחות והמידות הנפשיות.שאנו מגלים בקרבנו ואצל אחרים
הסדנא מקנה מיומנות לזיהוי מצוקות לזיהוי מצוקות נפשיות ולברר את סיבתם והשפעתם על המערכות הפיזיולוגיות של האדם, תוך מתן פתרונות רוחניים וטבעיים במישור המניעתי והשיקומי במצבי
מצוקה וכאבים נפשיים.

בין והנושאים הנלמדים:
.עקרונות ופילוסופיה הרפואה היהודית *
.הרמב"ם תורתו ומשנתו הרפואית *
.ששת רמות הריפוי השלם ביהדות *
.הנפש, כוחותיה ורפואתה עפ"י הרמב"ם *
.ארבעת היסודות (אש, רוח, מים, עפר) והשפעת על אברי הגוף וכוחות הנפש *
.מהות החודשים והמזלות והשפעתם על נפש האדם והתנהגותו *
.מבוא לכוח האותיות השמות והצירוף ברפואה היהודית *
.הרפואה היהודית ההוליסטית - רפואת הנפש, הגוף, הבגד, הבית, חצר הבית, השדה והמדבר *
.עין הרע ביהדות ורפואתה *
.מבוא לצמחי מרפא לבריאות הנפש *
.אבחון וטיפול במצוקות נפשיות *
.סוד החלומות בדרך לידיעת נפש האדם *
.סוד האותיות והקשר למהות האדם ובריאותו *
.הספירות והשפעתן על ההתנהגות *
.הספירות והשפעתן על המערכות הפיזיולוגיות *
.כף היד כאמצעי אבחון וטיפול ברפואה היהודית *
.סגולות עתיקות לרפואת הנפש והגוף *
.זיהוי מצבי דחק רגשי, מתח, פחדים, חרדות, כעסים וכו' והגישה הטיפולית ברפואה היהודית

 צימרים צימר לפי שעה צימרים לפי שעה אורחנים קידום אתרים   וילה  חדרים לפי שעות  וילה ©  All rights reserved 
 

צימרים לפי שעה בתל אביב

צימר לפי שעה

חדרים לפי שעה

צימרים לפי שעות

חדרים לפי שעה במרכז