הידרותרפיה-ריפוי במים

הידרותרפיה -ריפוי במים

"מים נקראו חיים"(אבות דר' נתן ל"ד)"

מתולדות ההידרותרפיה-ריפוי במים

מתולדות ההידרותרפיה-ריפוי במים כבר בימי קדם השתמש האדם במים למטרות רפואיות.סופרי יוון מספרים כי במצרים היו הרבה רופאים אשר רפאו מחלות בעזרת המים.אוירפידס חי במאה ה-5 לפנה''ס חלה במסעו במצרים ונרפא ע''י טפול במים.הוא כתב ב"איפיגיניה מטאוריס" את הדברים הבאים:המים מרפאים כל מחלותהאדם"אבות הרפואה היפוקרטס וגאלנוס,השתמשו הרבה במים לצרכי ריפוי והבראה.משרידי מרחצאותעתיקים של הרומאים ,אנו מכירים את חשיבות הגדולה אשר יחסו הרומאים למים לחזק את גופם ולהבריאו .אחד הרופאים אשר יצא לו מונטין ברופמא העתיקה היה:אסקלפיאדס.הוא רפא את חוליו באמצעים טבעים ופשוטים כגון רחיצות קרות וחמות ,עיסוי,התעמלות,מקלחות,דיאטה ועוד.פליניוס מספר על אסקלפיאדס הנ''ל כי גאותו היתה על תארו "רופא המרפא במים קרים"ידועה העובדה כי קיסר אגוסטוס נרפא ממחלת כבד קשה ע''י טפול במים אחרי שכל שאר הטיפולים לא הועילו....

המשך בקרוב!...

המים כאמצעי לשמירת הבריאות

קיום העולם נקנה בששה דברים-ואחד מהם רחיצה(מדרש מי השילוח)
בטיפול ע''י מים יש להטחיל בזהירות ולהתקדם בהדרגה במה שנוגע לזמן, כמות וטמפ'.
קנייפ (מטפל בעל שם עולמי בריפוי במים ,נרחיב בהמשך) כותב כי הוא בעצמו היה נאלץ לנסות ולשנות בכל פעם דרכי הטול במים במשך 30 שנה עד אשר הצליח סוף סוף למצא את השטה הנכונה .קנייפ כותב:"מדוע מוציאים שם רע על ההידרוטרפיה? מפני שאנשים אשר נסוה לא ידעו גבול בנוגע לחם המים,לזמן הרחיצה ,להתאמת הרחיצה לגוף המתרחץ(טיפול אינדיבידואלי),עונת השנה,המקום ועוד.מי שיודע להשתמש במים בצורות שונות ומתוך תבונה וזהירות ,ימצא בהם אמצעי שאין כמוהו למען בריאותו ".לפי קנייפ פועלים המים באפנים אלה:
1)הם ממסמסים חמרים ארסייים שבתוך הדם.
2)המים מסיעים לדם המטוהר להכנס לתוך מחזור הדם.
3)המים מחזקים ומחסנים את האדם.
בשעת הרחיצה באים המים במגע ראשון עם העור.העור ממלא כידוע ,תפקיד חשוב בחלוף החמרים שבגוף,בהסדרת החום והקור שבגוף,בהפרשת ....
ההמשך יבוא...

הרחיצה בבקר

...הלל הזקן בשעה שנפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמהם.אמרו לו תלמידיו:"להיכן אתה הולך?"אמר להם :"לעשות מצוה"אמרו לו:"וכי מה מצוה זו?"אמר להם:"לרחוץ בבית המרחץ..."ויקרא רבה

סוג הרחיצה תלוי באפשרות :מקלחת קרה ,מקלחת במים פושרים או חים הנגמרת במקלחת קרה,שפשוף הגוף בספוג ים/ מטלית רטובה ועוד,לפי הצורך ולפי האפשרות. בכדי להגביר את השפעת הרחיצה ,יש להפסיקה לפעם או פעמים בשבוע וכמו כן יש להפסיקה לשבוע שלם מזמן לזמן.הרחיצה נמשכת זמן קצר מאד(ביחוד הרחיצה הקרה!)ויש לחמם את הגוף לאחריה.יש להכניס באף יום יום מים קרים,לשם התחסנות בפני הצטננות .הרחיצה בבוקר תבא אחר....
ההמשך בקרוב!

טעם טבילה במים:

אות ז - טעם טבילה במים:

טעם טבילה במים:שושן הסודות

וטעןם הטבילה במים מפני שאנו רוצים להחזירו ליסודו הבא מג' אמות אמ"ש. ופירושם אויר מים אש. והעיקר המים שהרי מן המים יצא אש והאויר והעפר וכל הבנין יסוד האדם. ויש לשאול למה אין מצריכין טהרה ברוח שהרי קדמו למים. תשובה, כי המים רוב בנין האדם כמו שפירשנו. ועוד, כי המים בא מכח החסד והחסד מקבלת כל השב בתשובה:

סוד ברכת על נטילת ידים:

אות לג - סוד ברכת על נטילת ידים:

סוד ברכת על נטילת ידים:שושן הסודות

בא"י אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים. סוד ברכת ענ"י. יש בברכה זו י"ג תיבות נגד י"ג מכילתא דרחמי לפי שבברכה זו נפתחים מכילתא דרחמי בנשיאות ידיו למעלה. ולכן נחקקו בה י"ג תיבות. וכוונתה כן הוא - בא"י, כח"ב. שהיא אלהינו ומלך על העולם שהוא ז"ס. וקדשנו במצותיו אלה שאנו עושים וע"י אותם המצות אנו מתקדשים במצות הרוחניות כמו מצות נטילת ידים שאנו נושאים אצבעותינו למעלה ובזה נפתחו הצינורות והמצות העליונות מתמלאות שפע וברכה ואז ע"י אנו מתקדשים. ומלת אשר עולה אך בחשבון גדול ואך בחשבון הפשוט עולה אהי"ה ובזה הרמיז על פתיחת שער י"ג מכילתין וד"ז:

 צימרים צימר לפי שעה צימרים לפי שעה אורחנים קידום אתרים   וילה  חדרים לפי שעות  וילה ©  All rights reserved 
 

צימרים לפי שעה בתל אביב

צימר לפי שעה

חדרים לפי שעה

צימרים לפי שעות

חדרים לפי שעה במרכז